Sticky post

20 Điều Chúng Ta Nên Nói Với Bản Thân Thường Xuyên Hơn

This is the excerpt for your very first post. Continue reading 20 Điều Chúng Ta Nên Nói Với Bản Thân Thường Xuyên Hơn

Advertisements

回家这次

有很多很多观察, 很多寂寞的时候,也有很多事情要做玩呢。 但是集中点是我们没有钱。 我要出去, 也是部分因为我父母没得钱呢。我叔叔的加也很穷。 钱是大部分父兄话题。哎呀。 到底我也懂他们的关心。钱不一定让你幸福,可是如果你没有钱,你也快乐不了。 今天的市场牛和鱼贵不贵。菜鲜吗?好老哦。 所以,我更对自己说:你要不过努力学习,让你父母骄傲,不要让他们失望,是最好的事情。我想想办法赚钱。赚钱的工作很多,但是影响我的学习那么大。好累哦。怎么办呢 所以我决定集中学习, 学习好一定找到好工作,赚更多钱,不让我亲人辛苦呢。 在我大学有很多问题要我的办法,一定化多少时间,但是我愿意,因为我,也因为他们。 我准备出本一个本书,支持我呢。加油! Continue reading 回家这次

我的一辈子。好累哦

Why do I end up here, again? I thought it would never end up like this. But it does. My first year at college was all fun and happiness. But now I don’t feel connected with my friends, again. My so-called best friends turn out to be not understanding me at all, as always. So sure, we are not best friends. I feel like no matter how hard I try, the good things I do just never get acknowledged as much as the so-called selfish thing that I am moving out. I just miss my sister, Ms Y. Another INFJ. … Continue reading 我的一辈子。好累哦

不说就不好,可说也不好。:(

我的同方讨厌彼此,我怎么可能安静的生活呢。我不喜欢冲突, 我只喜欢长远的关系,不好吗? 一个人是我最好朋友,一个人就是对我说话很适合的新同方, 他们之一,好难过。为什么凡人不可对彼此关系和快乐。 我收集勇敢对她说:“我们不喜欢你的男朋友留在房间”。他准备离开这个房间,我不知道什么让他回心转意。 真么可能残忍,可能我所谓。好累哦。 我联系的好多,可是在考试的房间,我做的很错。失望了。 还有,最近对一个另的朋友说话太少。我们真的没有共同观点,说话好难! 哎呀! Continue reading 不说就不好,可说也不好。:(

Gửi Sensei chưa thân nhưng rất quý <3

Qua hơn một năm học tập ở trường, em nhận thấy một điều đặc biệt là đa số thầy cô trường mình đều rất trẻ, và cái “trẻ” này đặc biệt phù hợp với một môi trường năng động ở Hòa Lạc. Và từ trẻ này không chỉ đúng cho độ tuổi mà còn đúng với tính cách vô cùng xì tin của các thầy, các cô. Cô Phương dạy Nhật là một người như thế, bài viết này là đôi dòng em muốn dành tặng cô, chúc cô một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có thật nhiều niềm … Continue reading Gửi Sensei chưa thân nhưng rất quý ❤

我毕业以后做什么呢

最近我有机会来到我好朋友的家乡。她的家庭好富, 也对待我很好。 我想要毕业以后合一给我的父母一个更好的生活。 学习太忙呢,时间过了太快。 我准备遇到一个很重要的考试。 好期待,也好着急呢。用尽力学习,锻炼一定得了好结果,对不对 如果我后来太富,我一定报答我父母,我亲人,我最好朋友。 要照顾父母,买了对身体好的药和椅子,幸福的休息。想到这里我也会万分满意,哈哈! 晚安! Continue reading 我毕业以后做什么呢

Phút nhìn lại mình

Sau buổi họp ban chủ nhiệm mới của câu lạc bộ mình, được ứng cử làm lead hậu cần mình đã nói thẳng ra là không vui chút nào. Mình không có ý trốn tránh trách nhiệm, nhưng thực sự đã quá mệt mỏi với việc học. Một đứa luôn xem học trên hết như mình dường như rất keo kiệt với quỹ thời gian eo hẹp của mình. Mình luôn muốn làm mọi thứ thật nhanh, nhưng thành thật mà nói kết quả lại ít khi được 100% như mình mong đợi, thậm chí còn thua xa nhiều người … Continue reading Phút nhìn lại mình

好奇怪哦!

我讨厌说分手的话, 该怎么办呢?‘跟雨花说再见,好难过。谢谢好同方给我好好的忠告 学习让我累了。第一次感到非常累了,因为我好朋友说我不可能继续创造好产品。 你说呢?我怎么可能不生气. 但是她说的对了, 我没有好创意, 一定更加努力。 加油, 想要别人的安慰呢! 哎呀,为了光明的未来,了当! Continue reading 好奇怪哦!